אבא הרצל

  • אבא הרצל
עזרה לנזקקים באמצעות תיקון מוצרי חשמל לקויים וחלוקתם מחדש לנזקקים
עדכון פרטים