אביב – להצלת בנות ישראל

  • אביב – להצלת בנות ישראל
הקמת רשת מועדוניות ובית חם להצלת נערות במצוקה, להצלתן ומניעתן מטמיעה והתבוללות, הכוונתן להשתלבות בחיי החברה בישראל, שיקומן ודאגה לרווחתן וחינוכן כתובת: דון יוסף הנשיא, 2, בני ברק, 5154702 אזור פעילות: תל אביב מקום פעילות: בני ברק
עדכון פרטים