אבי חי ישראל

  • אבי חי ישראל
לעודד הווי חיים יהודי מסורתי. לעודד לימוד והבנה של ההיסטוריה, הדת והתרבות היהודית. לספק סיוע כלכלי ליחידים וארגונים כדי לעודד שמירת המצוות של המסורת היהודית תוך חיזוק הזהות היהודית-ציונית של התלמידים וזיקתם לעודד מנהיגות הפועלת לשינוי יהודי חברתי, תוך איתור אנשים בעלי פוטנציאל מנהיגות, ולסייע להם לפתח שפה לקדם פיוס בין דתיים, מסורתיים וחילוניים ולעודד הבנה ואחריות הדדית לטפח קהילות יהודיות מקומיות תוך מינוף כוחות של כל התחומים לעיל להשפיע על קהילות נבחרות כתובת: המלך ג'ורג', 44, ירושלים, 9426216 אזור פעילות: ארצי מקום פעילות: ירושלים
  • 026215330 - מספר העמותה בירושלים
עדכון פרטים