אב הרחמים – יד רבי אלימלך

  • אב הרחמים – יד רבי אלימלך
סיוע בפתרונות דיור לזוגות צעירים ולמשפחות ברוכות ילדים מציאת וקידום פתרונות לדיור ובעיקר להעניק הלוואות ו/או מענקים ולסייע כלכלית למסתייעים על מנת שיהיה סיפק בידיהם להגיע לשלב בו יוכלו לרכוש דירת מגורים. למצוא פתרונות דיור ולייעץ בכל הנדרש לשם הגעה לפתרונות דיור. לגייס כספים ו/או להגיע לסיכומים עם גופים רלוונטיים לצורך מתן הנחות למסתייעים. לסייע במימוש הפתרונות כגון מתן הלוואות ללא ריבית וללא רווח למסתייעים ו/או מענקים אזור פעילות: תל אביב מקום פעילות: בני ברק
עדכון פרטים