אב לצעירים – אגודה לחנוך צעירים לתורה וחסד

  • אב לצעירים – אגודה לחנוך צעירים לתורה וחסד
להקים בתי כנסת וישיבות ברחבי הארץ. - לנהל ישיבות וכוללים, קרנות צדקה וקופות גמ"ח קרן להדפסת ספרים להפצת תורה ומחשבת ישראל וקרן מילגות לעידוד תלמידים
עדכון פרטים