אופקים- המחלקה לשרותים חברתיים

  • אופקים- המחלקה לשרותים חברתיים
במסגרת פעילות אגף הרווחה נותנות המחלקות לשירותים חברתיים שירותים חברתיים לפרטים, משפחות וקהילות וכלל תושבי העיר אופקים. תפקידם של העובדים במחלקה לשירותים חברתיים כולל מתן שירותים מקצועיים ומיומנים בתחומי האבחון, הטיפול התמיכה, האיתור, המניעה, ההגנה והשיקום במגוון דרכי התערבות ובשיטות העבודה השונות של העבודה הסוציאלית – פרטנית, קבוצתית וקהילתית.
עדכון פרטים