אורנית- המחלקה לשרותים חברתיים

  • אורנית- המחלקה לשרותים חברתיים
המחלקות לשירותים חברתיים נותנות שירותים חברתיים לפרטים, משפחות וקהילות. בכל רשות מקומית פועלת מחלקה לשירותים חברתיים עבור המתגוררים בה.
עדכון פרטים