איגוד היועצות למעמד האישה ברשויות המקומיות

  • איגוד היועצות למעמד האישה ברשויות המקומיות
הסורופטימיסט הוא ארגון בינלאומי א-פוליטי של נשים בעלות מקצוע ועסקים הפועלות בהתנדבות למען מטרות הארגון. בישראל קיימים 12 מועדוני סורופטימיסט, מנהריה בצפון ועד באר-שבע בדרום ההתקשרות עם כל מועדון היא באמצעות פניה לנשיאת המועדון. הארגון מחויב לקדם נשים ונערות, על ידי עידודן לרכוש השכלה ומקצוע, כך שתהיינה עצמאיות. אנו נלחמות באלימות נגד נשים וילדות. אנו עוזרות בהנגשת מודעות והספקה של שרותי הבריאות לבריאות טובה יותר לנשים ונערות. אנו נאבקות למען פתיחת כל המקצועות לתעסוקת נשים. אנו עוזרות לקדם קיימות ואיכות סביבה, ולשפר את התייחסות החברה בנוגע למצוקות של נשים ונערות. אנו פועלות להסברה ולקשר של רצון טוב עם מועדוני סורופטימיסט רבים בעולם. אנו נאבקות למען זכויות נשים ושוויון מגדרי
עדכון פרטים