איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

  • איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית
האיגוד מנוהל על ידי ועד מנהל, מקיים אספות, ישיבות וכנסים מקצועיים מדי שנה - כל זאת במטרה לקדם את היועצות במגוון רשויות במדינת ישראל. מטרות האיגוד הן: ארגון ואיגוד היועצות בכל הרשויות בישראל, על מנת לבנות קבוצת השתייכות; קידום מיצובן המקצועי של היועצות והכרה בתפקידן כתפקיד מקצועי וסטטוטורי, אשר נועד ליצור שינוי חברתי מהותי בחברה; הענקת הכשרה מקצועית מתאימה, על פני רצף של ידע, כלים ופיתוח אישי ומקצועי, כיאה לתפקיד רב תחומי; יצירת שיתופי פעולה עם גורמים שונים במישור המקומי והארצי, לשם קידום נושאים, מיזמים וחקיקה הקשורה לנשים ולשוויון מגדרי; ריכוז ידע ומידע הקשור בעבודת היועצות למען היועצות. עבודת האיגוד מתרחשת בשלוש זירות מרכזיות: א. פנים ארגון - בנייה וביסוס הארגון, מיתוג, הפעלת צוותי עבודה, כתיבת נהלים וניהול תקין של העמותה, וכן יצירת קהילה מקצועית בעלת קשרי עבודה של ציבור היועצות. ב. סיוע ליועצות ברמה ארגונית, מקצועית ואישית. ג. גורמים חיצוניים – יצירת קשרי עבודה ברמה ארצית ובינלאומית עם גופים/ארגונים/מוסדות ממסדיים וולונטריים, הקשורים לתחומי העניין והפעילות של היועצות, על כל גווניה, כגון מרכז השלטון המקומי וארגוני נשים. האיגוד לוקח חלק בוועדות, דיונים והתווית מדיניות בתחום השוויון המגדרי, מגייס משאבים לטובת פעילות היועצות ומקיים מאבקים עקרוניים למען נשים. בנוסף, האיגוד מקיים קורסי הכשרה ליועצות, כנס מקצועי שנתי, ומגוון פורומים אזוריים.
עדכון פרטים