איגוד נבחרות הציבור ברשויות המקומיות בישראל (ע”ר)

  • איגוד נבחרות הציבור ברשויות המקומיות בישראל (ע”ר)
איגוד הנבחרות מאגד את כל מי שנבחרו לכהן כחברות מועצה בבחירות לרשויות המקומיות, בכלל זה חברות מועצה מכהנות ובדימוס מכל הקשת הפוליטית. חזון האיגוד הוא להביא לכך שהשלטון המקומי בישראל יהיה שלטון איכותי, שוויוני ודמוקרטי, אשר בו ייצוג שווה לנשים ולגברים והמתנהל בשקיפות מלאה למען כלל האוכלוסייה. אנו מאמינות בתרבות פוליטית ערכית ואתית המבוססת על ערכים של דוגמא אישית, יושרה, אחריות, מקצועיות ומחויבות. הפעילויות העיקריות של איגוד הנבחרות כוללות רשת קשר המעניקה ידע, מידע ורעיונות באמצעות משלוח דף מידע בשם "קול הנבחרות, מתן סיוע ותמיכה הדדית לחברות המועצה באמצעות מנטורינג, כנסים ומפגשים אזוריים עם חברות מועצה למתן כלים, פעילות מול הרשויות השונות לביסוס מעמד חברות וחברי המועצות בחקיקה כולל גמול, סמכויות ומעמד, הפצת קוד אתי שנכתב ואומץ ע"י עיריית רעננה לחברי/ות מועצה, גיוס משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי לקיום השתלמויות מקצועיות וימי עיון כדי למקצע את עבודת הנבחרות, ויצירת מארג של שיתופי פעולה עם ארגונים ציבוריים, חברתיים ומקצועיים, כגון מרכז השלטון המקומי, איגוד היועצות למעמד האישה ושדולת הנשים.
עדכון פרטים