אלו”ט

  • אלו”ט
מתן עזרה לילדים נפגעים ללא הבדל מוצא גיל ומין הסובלים מהגבלות רציניות בתקשורת ואשר הסיבה למוגבלותם אובחנה כנובעת ממחלת האוטיזם, או שטרם אובחנה. מתן עזרה,טיפול,השגחה וחינוך של נפגעים להבטחת שיקומם ומעמדם הכלכלי והחברתי
עדכון פרטים