אליסקוד – בנות לומדות תכנות

  • אליסקוד – בנות לומדות תכנות
עמותת אליסקוד הוקמה כדי לתת מענה חינוכי, תעסוקתי ומגדרי בעולם הטכנולוגי אשר אוייש לאורך שנים על ידי גברים. באליסקוד נבנתה תוכנית ארוכת טווח המתחילה בהכשרה של בנות בכיתות ד'-ה' הצוברות הסמכות וניסיון תעסוקתי בתום כיתה י"ב. התוכנית פוגשת את הבנות הצעירות בשלב בו המושג טכנולוגיה נטול כמעט תחושות קודמות של פחד, חוסר הצלחה, שיוך מגדרי וכיו"ב. באמצעות תכנים חוויתיים הבנות לומדות כלים טכנולוגיים המציידים אותם במושגים גלובליים המותאמים לקודי התקשורת המקובלים כיום, ביכולות ששנים היו שמורות לבנים ופחות לבנות (בעיקר חברתית), בערכים למצוינות אישית, ובעיקר הן מייצרות לעצמן הערכה עצמית גבוהה, שהן יכולות. זהו ערך חינוכי המוטמע באמצעות עבודה בשטח והוכחת יכולת לאורך כל התוכנית. התוכנית בנויה כך שנקודת ההתחלה היא אחת (כיתות ד'-ה') ואילו ההמשך נקבע בהתאם ליכולת האישית של כל משתתפת. בסיום התכנית בכיתה י"ב הבנות מצוידות בהסמכות מקצועיות המוכרות בשוק העבודה, בניסיון בהדרכה בתוך התוכנית, ובניסיון תעסוקתי ככל שיצליחו להשתבץ באמצעות התוכנית בחברות טכנולוגיות במשרות המותאמות ליכולותיהן המקצועיות.
עדכון פרטים