אלפי מנשה-המחלקה לשירותים חברתיים

  • אלפי מנשה-המחלקה לשירותים חברתיים
המחלקות לשירותים חברתיים נותנות שירותים חברתיים לפרטים, משפחות וקהילות. בכל רשות מקומית פועלת מחלקה לשירותים חברתיים עבור המתגוררים בה.
עדכון פרטים