ארגון אק”ים

  • ארגון אק”ים
אק"ים ישראל - הוא הארגון הארצי לאנשים עם מוגבלות שכלית ולבני משפחותיהם. הארגון פועל כארגון ממוקד אדם ומייצג את האנשים עם המוגבלות השכלית ואת משפחותיהם, תוך שמירה על זכויותיהם וחירותם. כדי שהחברה הישראלית תהייה חברה מכבדת, חמה ומקבלת, המאפשרת מימוש עצמי. מתוך הכרה בשונות ומחויבות לשוויון הזדמנויות. אקים מסייעת במגוון צרכים שונים - סנגור קהילתי, סנגור משפטי, דיור בקהילה, תעסוקה, שירות בצבא, תרבות ופנאי, רפואת שיניים ופיתוח משאבים ושותפויות מטרות הארגון: 1. הכללת אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה. 2. קידום זכות הבחירה האישית ושמיעת קולם של אנשים עם מוגבלות שכלית. 3. הטמעת תפיסה ממוקדת אדם בקרב כל רשויות המדינה והממשל. 4. פיתוח והטמעה של ידע ושירותים ממוקדי אדם לאנשים עם מוגבלות שכלית. 5. אקים ישראל משמש כגוף ייצוגי מסנגר ותומך של אנשים עם מוגבלות שכלית ובני משפחותיהם.
אקים מהווה, בין השאר, גוף תומך, מייעץ ומלווה, הן לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, שמספרם בישראל מגיע כיום (2010) לכ-34,000, והן לבני משפחותיהם, שמספרם מגיע לכ-120,000. העמותה יוזמת חוקים ותקנות לשמירה על זכויותיהם של אנשים אלה ומבקרת את אכיפתם, כולל דאגה למינוי אפוטרופוסים שישמרו על האינטרסים שלהם, הן אפוטרופסים מבין בני המשפחה והן אפוטרופסים חיצוניים. לשם כך הקימה אקים עמותה נוספת, "אקים לאפוטרופסות", המשמשת כאפוטרופסית של כ-1,500 חסויים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, שאין להם בני משפחה המסוגלים ורוצים לשמש כאפוטרופסים.

בנוסף לכך אקים מפעילה ברחבי הארץ שירותים בתחום הדיור בקהילה בתוך שכונות מגורים, מרכזי יום לתעסוקה לאנשים סיעודיים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מרפאות שיניים ייחודיות, פרויקט נופש ארצי, גיוס לצה"ל "במטרה לאפשר לאנשים עם מוגבלות שכלית לממש את זכותם לשרת בצבא ההגנה לישראל וליצור מפגש בין אנשים עם מוגבלות שכלית לבין כלל המשרתים בצבא- חיילים ומפקדים"[8]. תוכנית "כלים שלובים", תוכנית לימודים חדשה ללימודי מוזיקה מונגשים לאנשים עם מוגבלות שכלית, באוניברסיטת בר-אילן, בשיתוף משרד העבודה והרווחה ואקים ישראל [9], סיוע ותמיכה בעברית ובערבית, פעילות פנאי (מועדונים), פרויקט "תעסוקה בדרך אחרת" להשמת אנשים עם מוגבלויות במקומות עבודה בשוק החופשי (בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי), קבוצות תמיכה להורים, ערבי זכויות ועוד.

עדכון פרטים