ארגון ויצ”ו

  • ארגון ויצ”ו
חברה ציונית- הומניסטית , המבוססת על שוויון הזדמנויות בדגש על חינוך ורווחה לנשים, ילדים ונוער תוך שיתוף פעולה עם יהדות התפוצות. תנועה ציונית בינלאומית א- מפלגתית ועצמאית כלכלית - של נשים מתנדבות. התנועה מובילה לשינויים למען שיפור החברה בישראל, תוך שימת דגש על קידום מעמד האישה, שוויון בחינוך , רווחת המשפחה ותמיכה באוכלוסיות חלשות. לקדם את מעמד האישה בישראל באמצעות חקיקה, פיתוח מנהיגות ומודעות אישית וחברתית למען שוויון נשים בחברה. להעניק לפעוטות, ילדים, בני נוער וקשישים שוויון הזדמנויות למען צימצום פערים בחברה הישראלית. להתאים את הצרכים המשותפים בין נשים יהודיות בתפוצות ובין נשים בישראל למען המשכיות העם היהודי וקליטת עליה
ויצו- תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות לשיפור החברה בישראל, הוקמה בלונדון בשנת 1920 כתנועה לא מפלגתית של נשים העושות עבודתן בהתנדבות.

ויצו מוכרת על ידי האו"ם כארגון לא ממשלתי (NGO), במעמד מייעץ לידי אקוסוק (ECOSOC) ויוניצף (UNICEF).

מטרות ויצו - לדאוג לרווחתם של פעוטות באמצעות מעונות יום, ילדים, בני נוער, נשים וקשישים, קידום מעמד האישה בישראל, חיזוק הקשר בין יהדות העולם לישראל ולסייע בקליטת עולים חדשים.

לשכת מנהלת האגף לקידום מעמד האישה אגף פיתוח משאבים ושיתופי פעולה האגף ילדים, נוער וצעירות בקהילה
ויצו ישראל ויצו ישראל ויצו ישראל ויצו ישראל
טלפון: 03-6923793/4/5 טלפון: 03-6923791 טלפון: 03-6923719 טלפון: 03-6923836
פקס: 03-6923796 פקס: 03-6923934 פקס: 03-6923938 פקס: 03-6923837
מייל:sivaly@wizo.org מייל: michalh@wizo.org מייל: polym@wizo.org מייל: haval@wizo.org


אגף תשתיות, הדרכה והתנדבות
ויצו ישראל
טלפון: 03-6923783
פקס: 03-6923784
מייל:elenal@wizo.org


ויצו העולמית
*שימו לב: בנושא שכר לימוד יש לפנות ישירות אגף כספים (לא כולל תשלום למעונות אגף החינוך אגף שיווק ויח"צ
למנהלת המעון ויצו העולמית ויצו העולמית ויצו העולמית
טלפון מזכירות האגף:03-6923857 טלפון: 03-6923740 טלפון: 03-6923811 טלפון: 03-6923804
טלפון פניות הציבור: 03-6923807
פקס: 03-6964723 פקס: 03-6923768 פקס: 03-6923813 פקס: 03-6923801
מייל:dcc@wizo.org מייל: orlyv@wizo.org מייל: brachik@wizo.org מייל: lirons@wizo.org


אגף משאבי אנוש אגף מערכות מידע אגף בינוי, אחזקות ורכש אגף נכסים
ויצו העולמית ויצו העולמית ויצו העולמית ויצו העולמית
טלפון: 03-6923722 טלפון: 03-6923987 טלפון: 03-6923736 טלפון: 03-6923727
פקס: 03-6958266 פקס: 03-6923963 פקס: 03-6923738 פקס: 03-6923900
מייל: shimrits@wizo.org מייל: tmicha@wizo.org מייל: helio@wizo.org מייל:shelish@wizo.org


אגף גיוס כספים אגף מנהיגות וקשרים בינלאומיים בית הויס - מרכז העשרה לחיי משפחה
ויצו העולמית ויצו העולמית ויצו העולמית
טלפון: 03-6923710 טלפון: 03-6923947 טלפון: 09-9578780
פקס: 03-6923880 פקס: 03-6923820 פקס: 09-9573685
מייל: fr_dep@wizo.org מייל: wizowizo@wizo.org מייל: hanaar@wizo.org או alinaw@wizo.org


בית הורים לשכת מנכ"ל
ויצו העולמית ויצו העולמית
טלפון: 03-6940444 טלפון: 03-6923706
פקס: 03-6917066 פקס: 03-6958267
מייל: yaire@wizo.org מייל:revitalh@wizo.org
עדכון פרטים