אשדוד- המחלקה לשירותים חברתיים

  • אשדוד- המחלקה לשירותים חברתיים
מינהל לשירותים חברתיים פועל לקידום איכות חייהם של תושבי העיר ופועל לחיזוק הקהילות המגוונות בעיר. מטרות המינהל: מתן שירותים סוציאליים לכלל תושבי העיר. הגנה על קטינים וחסרי ישע בכפוף לחוקים השונים. סיוע לאוכלוסייה ברגישות חברתית. פיתוח פתרונות יצירתיים ונגישים לאוכלוסיות השונות תוך קיום שותפויות עם ארגונים, עמותות ומשרדי הממשלה השונים.
עדכון פרטים