אשקלון-מחלקת רווחה

  • אשקלון-מחלקת רווחה
אגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר אשקלון פועל לספק לכל אדם, משפחה וקהילה את מיטב שירותי הרווחה להם הם זקוקים. עובדי אגף הרווחה מבצעים התערבויות פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות, על מנת למנוע מצבי סיכון וסכנה, לחיזוק משפחות וקהילות בסיכון ותמיכה בהשתלבותן בחברה, תוך מתן מענים למשבר זמני או מתמשך לאוכלוסיות עם מוגבלויות, עוני והדרה, סטייה חברתית, קשיי תפקוד, אבטלה, ניצול או פגיעה. בנוסף, אגף הרווחה פועל לתכנון , פיתוח וקידום שירותים חברתיים אוניברסאליים וייחודיים בפריסה עירונית רחבה, כך שיינתן מענה מותאם למגוון רחב של אוכלוסיות תוך שימוש בכלים מקצועיים מגוונים, בשותפות עם מקבלי השירות והתאמה לצרכיהם.
עדכון פרטים