באקה אל גרבייה- מחלקת רווחה

  • באקה אל גרבייה- מחלקת רווחה
המחלקות לשירותים חברתיים נותנות שירותים חברתיים לפרטים, משפחות וקהילות. בכל רשות מקומית פועלת מחלקה לשירותים חברתיים עבור המתגוררים בה.
עדכון פרטים