באר טוביה- המחלקה לשירותים חברתיים

  • באר טוביה- המחלקה לשירותים חברתיים
המחלקה לשרותים חברתיים פועלת ברמת הקהילה, הפרט והמשפחה ולמענם. המחלקה שואפת להעצמת הקהילה תוך מתן מענה וחיזוק לאוכלוסייה הנזקקת על ידי מתן כלים לתפקוד נורמטיבי.
עדכון פרטים