ביטוח לאומי

  • ביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי מהווה את עמוד התווך של החברה הישראלית, המתייחסת לשכבות החלשות המצויות בה ואינה נוטשת את חובותיה הערכיות, המוסריות והמצפוניות המתבטאות במיצוי מלא הכלים והמשאבים העומדים לרשותה, בכדי לסייע ככל שניתן לאלה שלא שפר מזלם. בליבת הפעילות, חזון הערבות ההדדית באמצעותה המוסד לביטוח לאומי מעניק ביטחון סוציאלי, לאוכלוסיות הנדרשות לכך באמצעות קצבאות, תמיכה, הטבות ושירותים שונים.
עדכון פרטים