בית הספר לשלום

  • בית הספר לשלום
ביה"ס לשלום נוסד ב- 1979, והיה למוסד החינוכי היהודי-פלסטיני הראשון שדחף לשינוי רחב היקף של קיום יחסי שלום, הומניות, שוויון וצדק בין שני העמים. עד כה השתתפו בתכניות 65,000 יהודים,ערבים ופלסטינים. יש אפשרות לתרום כסף לבית הספר
ביה"ס לשלום עובד עם קבוצות של פלסטינים/ות ויהודים/ות, צעירים ובוגרים, נשים וגברים,ובכללם סטודנטים, אנשי מקצוע, חברי ארגונים בלתי ממשלתיים, ועוד...וזאת במסגרות של סדנאות, תכניות הכשרה, קורסים אוניברסיטאיים, קורסי הכשרת סוכני שינוי לאנשי מקצוע שונים (פוליטיקאים, אנשי תקשורת, אנשי איכות הסביבה, מורים לספרות ולהיסטוריה, מתכנני ערים, מנהיגים בערים המשותפים, אנשי בריאות הנפש,ועוד...) . דרך פרויקטים מיוחדים ששמים דגש על דיאלוג שוויוני אמיתי, מגביר ביה"ס לשלום את מודעות המשתתפים לסכסוך ולתפקיד שיש להם בו; דבר שמאפשר להם לקחת אחריות על שיפור היחסים בין יהודים ופלסטינים דרך פרויקטים שיוזמים בוגריו ובוגרותיו.

בית הספר לשלום מוציא לאור מידי שנה פרסומים וספרים בשפות רבות בנושא השלום, הדיאלוג והקונפליקט, ולאחרונה הקים מכון מחקר שאלו הם נושאיו. ביה"ס לשלום פועל לקידום תכניות הכשרת מנחים ברמה בינלאומית, ועד כה הכשיר ביה"ס לשלום כ– 1,000 מנחי קבוצות בנושא הקונפליקט המובילים ארגוני שלום, שינוי חברתי וזכויות אדם בארץ ובפלסטין
עדכון פרטים