דור לדור -מוקר עזרה בדרך

  • דור לדור -מוקר עזרה בדרך
'עזרה בדרך'- התכנית כוללת קבלת פניות מהזקנים ומגורמי הרווחה. הפניות שמגיעות מתפרסמות ע"י הארגון לפעילים דרך קבוצת הוואטספ המיוחדת של "עזרה בדרך". הפניות מתרכזות בסיוע בתיקונים קלים וסידורים בבית שהזקנים אינם יכולים לעשות בעצמם, עזרה במחשב, ליוויים לבדיקות ותורים רפואיים בקופות ובתי חולים. מטרת התכנית היא לסייע לזקנים בצרכים היומיומיים שלהם וכן ליצור קשר ראשוני עם זקנים שאמנם מבקשים סיוע טכני, אך חלקם הגדול מעוניינים גם בקשר חברתי ארוך טווח. התכנית מאפשרת לכל צעיר או צעירה להתנדב בזמן ובמקום שמתאים להם.
עדכון פרטים