דירקטוריות מובילות שינוי

  • דירקטוריות מובילות שינוי
דירקטוריות מובילות שינוי הינה קבוצה התנדבותית וא-פוליטית של כ-200 דירקטוריות ונושאות משרה בחברות ציבוריות וממשלתיות שהוקמה בשנת 2015. חזון הקבוצה הוא איזון מגדרי (50/50) בדרגי הניהול הבכיר (יו"ר, דירקטור, מנכ"ל) בחברות ציבוריות וממשלתיות. מטרות הקבוצה הן לקדם חקיקה של חוק לאיזון מגדרי בדירקטוריונים של חברות ציבוריות, להגדיל ל-50% את שיעור הנשים המכהנות כדירקטוריות בחברות ציבוריות, לקדם מינוי של נשים לתפקידי יו"ר ומנכ״ל בחברות ציבוריות וממשלתיות, לקדם ייצוג מאוזן של נשים בין הדוברים בכנסים ובתקשורת כאשר דנים בנושאים רלוונטיים לנושאי משרה בכירים, ולקדם ייצוג מאוזן של נשים בצמתי קבלת ההחלטות.
עדכון פרטים