האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר

  • האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר
ארגון גג של כל התכניות ללימודי המגדר במכללות ובאוניברסיטאות. האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר נועדה לקדם את הלימודים הפמיניסטיים וחקר המגדר, לייצר ולאפשר שיח פמיניסטי עדכני, פלורליסטי ואידיאולוגי, ולעודד יצירת והפצת מידע שיביא להבנת מצבן של נשים. האגודה פועלת בשיתוף פעולה עם ארגונים העוסקים בהוראה ובמחקר, נשים וגברים בסגל האקדמי, סטודנטיות וסטודנטים, ארגוני נשים, פעילות ופעילי שטח. באתר האגודה תמצאו יומן אירועים אודות כנסים, ימי עיון, פעילויות ארגוני נשים וארגונים חברתיים, ומאגר מֵידַע על כל הפעילות בכל החוגים ללימודי נשים ומגדר בכל האוניברסיטאות והמכללות: שמות המרצות והמרצים, קורסים, סדנאות, עבודות, כנסים, ימי עיון תקצירים, מלגות, ספרים חדשים, וכדומה. אתר זה מהווה גם במה לפרסום מאמרים, עבודות סמינריוניות ומחקרים בנושאי נשים ומגדר, ניוזלטר דו שבועי, ספריה דיגיטלית למחקרים בנושאי נשים ומגדר, הפצת המחקרים החדשים בנושאי נשים ומגדר בחגיגות ספרים שנתיות המוקדשות למפגש עם החוקרות-המחברות.
קידום שוויון מגדרי בחינוך והשכלה, הטמעת חשיבה מגדרית, קידום שוויון מגדרי, פעילות בתחום תרבות ואמנות, יצירה ושימור של היא-סטוריה, פעילות הקשורה לזהות מינית ומגדרית, מאבק בהדרת נשים
עדכון פרטים