האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון של משרד החינוך

  • האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון של משרד החינוך
האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון אמון על מימוש מטרות המשרד בכל הקשור לצמצום פערים לימודיים ולמניעת נשירה של ילדים ובני נוער בסיכון ופועל למיצוי הפוטנציאל האישי, לחיזוק שייכותם החברתית ולגיבוש תפיסת העתיד שלהם.
עדכון פרטים