החזר מס בגין הוצאות אשפוז או טיפול בבן משפחה- מס הכנסה

  • החזר מס בגין הוצאות אשפוז או טיפול בבן משפחה- מס הכנסה
אדם שאחד מבני משפחתו הקרובים מאושפז במוסד באופן קבוע עקב נכות קשה כולל עיוורון, הוא שהוא מטפל באזרח ותיק נכה, זכאי להחזר מס בגין הוצאות האשפוז. שימו לב: רק בן משפחה אחד, זכאי להטבה זו. תנאים לקבלת ההטבה: המבקש הינו תושב ישראל. המבקש שילם בשנת המס בעד החזקה במוסד מיוחד של הורה קשיש עיוור הכנסתו של הנתמך לא תעלה על 150,000 ₪ בשנה, ובמידה ויש לו בן זוג הכנסתם המשותפת לא תעלה על 240,000 ₪ בשנה. איך פונים? יש למלא טופס: "1516 - בקשה לפטור ממס". יש לשלוח את הטופס בדואר רשום לפקיד השומה באזור המגורים, או להגישו ידנית בשעות קבלת הקהל, בצרוף צילום תעודת עיוור.
מי זכאי?
אזרחים ותיקים נכים
עיוורים ולקויי ראייה
אנשים עם נכויות פיזיות
עדכון פרטים