הלימודיה

  • הלימודיה
מניעת נשירה גלויה וסמויה של נערים על ידי חינוך לערכים - קיום שיעורים, אבחון, תוך דגש על קבלה ומתן כלים חינוכיים ערכיים ולימודיים, הקמת מוסד חינוכי לנוער, קיום פעילות חינוכית והפצתה על ידי סרטונים, חומרים כתובים ובמדיה
עדכון פרטים