המחלקה לשירותים חברתיים חדרה

  • המחלקה לשירותים חברתיים חדרה
ייעודו של אגף הרווחה הוא להגן, לשקם ולסייע לכל אדם, משפחה וקהילה הנתונים במצבים של משבר זמני או מתמשך מפאת מוגבלות, עוני והדרה, סטייה חברתית, קשיי תפקוד, אבטלה, אפליה או ניצול. עבודת שירותי הרווחה מושתתת על שיטות התערבות מקצועיות הנהוגות בעבודה סוציאלית וזאת באמצעות צוות של עובדים סוציאליים מקצועיים ומיומנים, בסיוע עובדים סמך מקצועיים ובשיתוף פעולה של מתנדבים וארגונים נוספים בקהילה.
עדכון פרטים