המחלקה לשירותים חברתיים חריש

  • המחלקה לשירותים חברתיים חריש
המחלקה לשירותים חברתיים תקדם את רווחתם האישית, חברתית והקהילתית של כל תושבי חריש מלידה ועד זקנה במעגלי החיים בשגרה ובחירום מתוך עין טובה ואמונה באדם ובכוחותיו.
עדכון פרטים