המחלקה לשירותים חברתיים טייבה

  • המחלקה לשירותים חברתיים טייבה
המחלקה לשירותים חברתיים בטייבה נותנת שירותים מקצועיים ומיומנים בתחומי האבחון, הטיפול, התמיכה, האיתור, המניעה, ההגנה והשיקום במגוון דרכי התערבות ובשיטות העבודה השונות של העבודה הסוציאלית- פרטנית, קבוצתית וקהילתית. השירותים ניתנים לאוכלוסייה הנזקקת לשירותי הרווחה בטייבה ע"י עובדים מקצועיים ומיומנים. המחלקה ממוקמת במבנה נפרד ממבנה העירייה באזור הצפוני של העיר טייבה.
עדכון פרטים