המחלקה לשירותים חברתיים טירת כרמל

  • המחלקה לשירותים חברתיים טירת כרמל
המחלקה לשירותים חברתיים מובילה שינוי אישי, משפחתי, חברתי וקהילתי ע"י יצירת רצף מענים ושירותים נגישים, זמינים ואיכותיים המותאמים לצרכים המשתנים של הלקוחות. כמו כן, אנו פועלים בראיה מערכתית, רב מקצועית ומושתתת על ערכי העבודה הסוציאלית – הדדיות, שותפות, שקיפות, יוזמה וחדשנות, כבוד הדדי ורגישות תרבותית. המחלקה לשירותים חברתיים חותרת למתן הזדמנות שווה וצמצום פערים תוך שמירה על הפרטיות וחיסיון המידע. בנוסף לסיוע הטיפולי עוסקת המחלקה גם במתן סיוע חומרי על פי תקנות וחוקים של נזקקות וזכאות שנקבעים ע"י משרד הרווחה והשירותים החברתיים. המחלקה פועלת עפ"י חוק והרשות המקומית אחראית על הפעלתה כאשר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתווה את פעילותה המקצועית
עדכון פרטים