המחלקה לשירותים חברתיים – יסוד המעלה

  • המחלקה לשירותים חברתיים – יסוד המעלה
המחלקה פועלת לקידום רווחתם האישית והחברתית של כל תושבי המועצה המקומית יסוד המעלה- בהתאם למדיניות המועצה, משרד העבודה והרווחה ועל פי חוקי המדינה- ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם לכללי אתיקה מקצועית, שמירת סודיות וכבוד לפונה. עובדי המחלקה מסייעים לכל הפונים בייעוץ, טיפול הכוונה ותיווך בתחומי הפרט, הזוג המשפחה והקהילה. אוכלוסיית היעד כוללת את כל מעגלי החיים מלידה ועד זקנה. כל תושבי יסוד המעלה זכאים להסתייע בשרותי המחלקה. עובדי המחלקה מתכננים ומקימים שרותי חברה ורווחה על פי צרכי הקהילה, מפעילים שירותי טיפול וסיוע חומרי למטרות מניעה ושיקום, ומגנים על אוכלוסיות בסיכון על פי הוראות החוק.
עדכון פרטים