המטה הפמיניסטי לשעת חירום

  • המטה הפמיניסטי לשעת חירום
המטה הפמיניסטי לשעת חירום הוקם עם פרוץ משבר הקורונה ביוזמת צוות משפיעות: אני אשה أنا امرأة | NCJW ולמעלה מ70 נשים פעילות ומובילות התארגנויות וארגונים בשדה הפמיניסטי, מתוך הכרה בצורך לפעול במשותף למען נשים בישראל ובמטרה להרחיב את היכולות והמענים של השדה הפמיניסטי בשעת המשבר. המטה הוקם על מנת להגביר את כוחן של הנשים הפעילות בשדה ולהעצים את יכולותיהם של הארגונים הקיימים, על כן הוא מתאם בין פעולות שונות בשטח, מאגם משאבים, ומרכז דרישות מול משרדי ממשלה. המטה אינו מחליף אף אחד מהארגונים/גופים שפועלים בשדה ורוב עבודתו מבוססת על עבודה משותפת של מתנדבות ועל מתן מענה שוטף לצרכים העולים מדי שעה מהשטח.
עדכון פרטים