המרכז לעיוור בישראל

  • המרכז לעיוור בישראל
המרכז לעיוור בישראל, עמותה ללא מטרות רווח, ארגון גג של ארגונים הפועלים למען אנשים עם עיוורון . המרכז לעיוור שם לו למטרה לפעול לשילובם המלא של אנשים עם עיוורון בחברה הישראלית ולייצוגם בפני הרשויות הממלכתיות והציבוריות לתרומות
עדכון פרטים