הנגשת סביבת הלימודים לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה

  • הנגשת סביבת הלימודים לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה
הזכות >הנגשת סביבת הלימודים לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה מי זכאי?עיוורים ולקויי ראייה אופי הזכאות >סיוע תפקודי הגוף האחראי לזכאות >משרד החינוך פרטי הזכאות >בית ספר, שבו לומד תלמיד עיוור או לקוי ראייה, חייב, על פי חוק, להיות מונגש פיזית על מנת להבטיח את שלומו ובטחונו של התלמיד. ההנגשה תתבצע כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשע"ד 12(א) מספר 1.2-44. איך מנגישים את סביבת בית הספר? ההנגשה תתבצע באמצעות שילוט מוגדל, סימון ברייל, סימון תבליטים, וכן תתבצע כל הנגשה נדרשת אחרת כגון: מניעת סינוור באמצעות וילון אטום, הצללה, גידור מכשולים וכדומה. מי אחראי על הנגשת סביבת בית הספר? האחריות לביצוע ההנגשה חלה על מנהל בית הספר.
עדכון פרטים