הנחה/פטור מתשלום ארנונה כללית- אזרחים ותיקים

  • הנחה/פטור מתשלום ארנונה כללית- אזרחים ותיקים
הזכות >הנחה/פטור מתשלום ארנונה כללית מי זכאי?אזרחים ותיקים אופי הזכאות > פטור מתשלום הנחה הגוף האחראי לזכאות > רשות מקומית משרד הפנים פרטי הזכאות >אזרחים ותיקים זכאים לפטור תשלום או להנחה בתשלום ארונה כללית וזאת על פי רמת הכנסה. מהם שיעורי ההנחה? אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה, זכאי לפטור משלום עבור 100 מ"ר בדירתו. אזרח ותיק המקבל קצבה ללא השלמת הכנסה, זכאי להנחה בשיעור של 25%, עבור 100 מ"ר בדירתו. אזרח ותיק המקבל גמלת סיעוד, זכאי להנחה בשיעור של 70%, על כל שטח דירתו. אזרח ותיק אחר, זכאי להנחה בשיעור של עד 30%, בהתאם למבחן הכנסה, עבור 100 מ"ר בדירתו. שימו לב: ההנחה תינתן עבור דירה בה מתגורר אזרח ותיק אחד לכל הפחות. לא ינתנו כפל הנחות עבור דירה בה מתגוררים שני אזרחים ותיקים או יותר. למי פונים? לצורך מימוש ההנחה, יש לפנות לרשות המקומית, מחלקת הגבייה, באזור המגורים עם המסמכים הבאים: תעודת זהות והספח בו מופיעה הכתובת המגורים הנוכחית. אישורי הכנסה, במידת הצורך. אישורים מן המוסד לביטוח לאומי לגבי קבלת קצבאות/גמלאות.
עדכון פרטים