טל חיים

  • טל חיים
"טל חיים" הוקמה כדי לעזור לאנשים במצוקה מכל המגזרים, מתוך הכרה שערבות הדדית הינה צורך קיומי פיזי של היחיד והקהילה.
זקוקים לתרומות כספיות.
עדכון פרטים