לתת

  • לתת
ארגון לתת עובד דרך 2 שיטות הראשונה היא לעזור לאנשים הזקוקים לכך, פרוייקט תמיכה לניצולי שואה, ואיסוף חלוקת מזון לזקוקים השניה היא פרוייקט ההתנדבות, יש את נוער לתת שמבהתנדבות באופן עקבי, מסייעים בבניית חברה סולידרית ומשפיעים על דמותו של הנוער הישראלי. להתנדבות חד פעמית או תמידית אפשר ליצור קשר באתר, וגם לתרומות.
עדכון פרטים