מאגר המוזיקאיות המופיעות בישראל

  • מאגר המוזיקאיות המופיעות בישראל
מאגר של מוזיקאיות מופיעות על מנת לעודד העסקה של נשים מוזיקאיות במופעים, פסטיבלים ואירועים שונים. "המאגר קם בעקבות פעם-אחת-יותר-מדי שבה שירה ז׳ כרמל שמעה את המשפט ״חיפשנו נשים שיופיעו בפסטיבל, אבל לא מצאנו״. כמובן ש״לא מצאנו״ הוא רק תירוץ להדרה המתמשכת של נשים מאירועים ופסטיבלים - הדרה שמוטמעת בחברה כולה וגם בסצינת המוזיקה (וגורמת לכך שבישראל יש פחות נשים מוזיקאיות מגברים מוזיקאים). התקווה היא שהמאגר יוכל לספק תירוץ אחד פחות לאותם מפיקים/ות ומנהלים/ות אמנותיים/ות וגם ישמש בית למוזיקאיות המוכשרות שממלאות את ארצנו, ויחשוף קהלים חדשים למוזיקה המצוינת שלהן."
עדכון פרטים