מאיר פנים

  • מאיר פנים
רשת מאיר פנים מסייעת מקדמת ערכי שיתוף ותמיכה קהילתית ומהווה פלטפורמת צדקה סינרגטית המקשרת בין אוהבי ורודפי חסד- לבין אנשים הזקוקים לו באמת ובתמים.
  • 3656* - טלפון אחד של מאיר פנים
  • 02-5011400 - טלפון שני של מאיר פנים
זקוקים לתרומות כספיות, ותרומות גדולות של אוכל(מפעלי מזון וכו'..)
עדכון פרטים