מועצה אזורית אל קסום

  • מועצה אזורית אל קסום
מחלקת רווחה של המועצה עוסקת בחלוקת מזון
עדכון פרטים