מועצה אזורית אשכול

  • מועצה אזורית אשכול
המועצה עוזרת לתושביה בעזרת לייבים בפייסבוק מטעם המועצה שאפשר לשאול רופאים שנמצאים שם שאלות שונות וכן גם אנשים מן המועצה שמרגיעים תושבים. המועצה מחפשת גם בעלי עסק באיזור המועצה שמוכנים לעזור מבחינת פרסום ולעזור לבעלי העסקים הקטנים באיזור.
עדכון פרטים