מועצה מקומית חורה

  • מועצה מקומית חורה
בפייסבוק ובאתר המועצה יש פרטים על מצב החירום הנוכחי עם הדרכה והסברים ע"י ראש המועצה.
עדכון פרטים