מועצה מקומית כסיפה

  • מועצה מקומית כסיפה
בפייסבוק של המועצה יש מידע על חלוקת מזון למשפחות נזקקות שמתקיימת, באתר המועצה יש מידע כללי על הקורונה והנחיות לגבי התושבים.
עדכון פרטים