מחלקה לשירותים חברתיים וקהילתיים

  • מחלקה לשירותים חברתיים וקהילתיים
מטרות התפקיד: 1. אספקת שירותים לאוכלוסייה בהתאם למדיניות חוקים ותקנות של משרד הרווחה והרשות בהתאם לתפקודם, צרכיהם, זכאותם. 2. פיתוח רצף תוכניות ושירותים לשיפור איכות חייהם של קבוצות אוכלוסייה בסיכון ובעלי צרכים מיוחדים. 3. העלאת המודעות הציבורית לבעיות חברתיות וסוגיות משפחתיות בקרב בעלי תפקידים ברשות ובישובים. 4. יצירת שותפויות עם בעלי תפקידים משיקים, שיתוף לקוחות וגורמים רלוונטיים ברמות הפעילות השונות בקהילה ליצירת איכות חיים טובה יותר.
עדכון פרטים