מטפל אישי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

  • מטפל אישי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
הזכות >מטפל אישי מי זכאי?אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית אופי הזכאות >מימון הגוף האחראי לזכאות >משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פרטי הזכאות >מיהו מטפל אישי? מטפל אישי הינו אדם קבוע שתפקידו לסייע בטיפול היומיומי בילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית. מי זכאי למטפל אישי? למטפל אישי זכאי אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בכל גיל, המתגורר בבית המשפחה, כאשר בני המשפחה מתקשים לעמוד במטלות הכרוכות בטיפול היומיומי בו. הזכאות הינה בהתאם לתקנת תע"ס 14.8. מה תפקידו של המטפל? המטפל האישי אמור לסייע בביצוע פעולות כגון: סיוע באכילה סיוע בפעולת הלבשה. סיוע בניקיון אישי. סיוע בניידות בבית. סיוע בהתארגנות לשינה סיוע בעריכת סידורים סיוע ביצירת קשרים בקהילה ובתוך המשפחה ועוד. מה כוללת הזכאות? הזכאות כוללת סיוע של עד 30 שעות חודשיות לתקופת זכאות של עד מחצית השנה. במקרים מיוחדים, ניתן להגיש בקשה להארכת תקופת הזכאות. האם ישנו פיקוח על עבודתו של המטפל האישי? עבודתו של המטפל מפוקחת על ידי העובד הסוציאלי המטפל במחלקה לשירותים חברתיים שבאזור המגורים. בנוסף, בודק העובד הסוציאלי המטפל את שביעות הרצון של המשפחה. האם קבלת סיוע של מטפל אישי כרוכה בתשלום? הסיוע כרוך בהשתתפות כספית של ההורים: הורים לילד עד גיל 18, ישלמו 25% מגמלת ילד נכה. הורים לבוגר המקבל קצבת שירותים מיוחדים, ישלמו 50% מגובה הקצבה באם ההוצאות הנדרשות גבוהות יותר, ישלמו ההורים תשלום חלקי בגין ההפרש ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יממן את התשלום החזר וזאת על פי הכללים שקבע המשרד. אנו רוצים לבדוק את הזכאות למטפל אישי, למי פונים? על מנת לבדוק את הזכאות לקבלת סיוע בעזרת מטפל אישי, יש לפנות לעובד הסוציאלי המטפל במחלקה לשירותים חברתיים שבאזור המגורים, בתוספת המסמכים הבאים: טופס פניה והצהרה (עם בקשה לקבלת אישור למטפל אישי). טופס ויתור על סודיות רפואית. מסמכים אודות הקצבאות והגמלאות שמקבל הבן מן המוסד לביטוח לאומי. מסמכים הנוגעים לנתוני ההכנסה של ההורים ושל הבן (אם ישנן). מהו ההליך? העובד הסוציאלי המטפל יבחן את הבקשה. יערך ביקור בבית המשפחה לבחינת הצרכים. העובד הסוציאלי יגיש את המלצתו למחלקה לשירותים חברתיים. תתקבל החלטה לגבי היקף הסיוע הנדרש והתשובה תשלח למשפחה בכתב. באם יוחלט על אישור הסיוע, יתאים העובד הסוציאלי מטפל אישי המתאים לצרכיו של הילד. שימו לב: אישור קבלת הסיוע על ידי מטפל אישי, כפוף למגבלות התקציב.
הגוף האחראי לזכאות >משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
עדכון פרטים