מכון ברנקו וייס

  • מכון ברנקו וייס
קבוצה של אנשי חינוך המאמינ למידה משמעותית מבוססת חשיבה והבנה הוראה מיטבית מחוללת שינוי מודלים פדגוגיים למינוף יכולות בית-ספריות פועלים בבתי ספר ובקרב צוותי הוראה, בתכניות לתלמידים ובקהילה מתוך אמונה כי חינוך מיטבי הוא המפתח לקידום החברה בישראל.
מכון ברנקו וייס מחויב למצוינות חינוכית ופועל לפיתוח ויישום חדשנות פדגוגית וארגונית בשדה החינוך בישראל.

פעילות המכון מכוונת לצמיחה אישית וחברתית ולצמצום פערים חינוכיים בחברה.

בכל פעילותינו אנחנו אידיאליסטיים-פרגמטיים, המונחים על ידי ערכים של מנהיגות אחראית, עשייה, שיתוף פעולה יושר פנימי וחשיבה חינוכית.

את החזון הזה אנחנו מיישמים הלכה למעשה במגוון דרכים:

פיתוח דרכי הוראה והפצת כלים פדגוגיים
רשת בתי ספר שש-שנתיים
רשת בתי ספר אתגריים לנוער בסיכון
הכשרת צוותים חינוכיים וליווי מערכות חינוך
הפעלת תכניות לקידום תלמידים
עדכון פרטים