מעלים ערך: מחזירות נשים להיסטוריה

  • מעלים ערך: מחזירות נשים להיסטוריה
במסגרת פרויקט "מעלים ערך: מחזירות נשים להיסטוריה" סטודנטיות וסטודנטים מנגישות ומנגישים מידע על נשים בתולדות החברה בישראל במטרה לנתב את מה שלמדו בצוותא באקדמיה לטובת קידום מעמדן הציבורי של נשים שעשו היסטוריה, אך עדיין נמצאות בשוליים. הפרויקט מתבצע במסגרת קורסים בנושא היסטוריה של נשים בישראל בפקולטה למדעי הרוח והחברה במכללת סמינר הקיבוצים ובתכנית ללימודי נשים ומגדר בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. זוהי פרקטיקה פמיניסטית באקדמיה המתבצעת באמצעות שיתוף מידע מהימן בעברית על נשים נשכחות באמצעות פלטפורמות פופולריות ברשת. ניתן לפנות אל פעילות הפרויקט באמצעות מייל בשפה העברית.
עדכון פרטים