מענק לכיסוי הוצאות קירור הבית – עיוורים נכי משרד הביטחון

  • מענק לכיסוי הוצאות קירור הבית – עיוורים נכי משרד הביטחון
הזכות >מענק לכיסוי הוצאות קירור הבית מי זכאי?עיוורים נכי משרד הביטחון אופי הזכאות >מענק הגוף האחראי לזכאות >משרד הביטחון פרטי הזכאות >מי זכאי? אדם עיוור בעל נכות מוכרת על ידי משרד הביטחון על פגיעה בראייה, שדרגת נכותו בגין פגימה זאת היא 100% ומעלה. מה כוללת הזכאות? הזכאות כוללת מענק חודשי הניתן בחודשי הקיץ (ממאי עד ספטמבר) בנוסף לתגמול החודשי. מהו גובה המענק? גובה המענק משתנה בהתאם לרמת הנכות ולמקום המגורים, על פי קריטריונים שנקבעו על ידי משרד הביטחון.
עדכון פרטים