מערכת שירותים חברתיים – חיפה

  • מערכת שירותים חברתיים – חיפה
קידום רווחת הפרט, המשפחה והקהילה. האגף פועל במסגרת חוקים חברתיים ותקנות ומבצע את מדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים ועיריית חיפה.
עדכון פרטים